Naše zásady

Nikdy nevystupujeme anonymně 

Ve vztahu k veřejnosti vystupujeme jako realitní kancelář, a tak i prezentujeme naši práci. Jistě jste se setkali s šířením různých papírků po domech, obchodech a na sloupech s tím, že někdo koupí nemovitost zrovna ve Vaší oblasti, platí hned, hotově a podobně, s uvedením anonymního telefonního čísla. Po zatelefonování na toto číslo se pak volající dovolá osobě, která samozřejmě žádnou nemovitost nekupuje ani neplatí hotově, ale snaží se volajícího přesvědčit, aby jeho nemovitost byla nabízena k prodeji jejím prostřednictvím. Volající se pak oprávněně může cítit oklamán a možná i podveden a je jen otázkou, jak se jeho vztah s takovýmto „anonymním kupujícím“ bude vyvíjet dále. To je cesta, po které se BASIC REALITY nevydá, a pokud se rozhodnete kontaktovat kohokoliv z nás, tak předem víte, že voláte do realitní kanceláře a ne nějaké anonymní osobě. 

Prodávající i zájemce jsou pro nás partneři 

Klienty naší realitní kanceláře, a to bez ohledu na to, zda se jedná o prodávajícího nebo kupujícího, považujeme za partnery v obchodním vztahu. 

Ke všem zakázkám přistupujeme stejně 

Stejný přístup zachováváme ke všem zakázkám naší realitní kanceláře. Je jedno, zda se jedná o velký panelový dům nebo malou zahrádku, obojí si zaslouží stejnou pozornost.

Informace získané v rámci realitní činnosti považujeme za důvěrné 

Prodej i koupě nemovitosti je pro každého důležité a zásadní rozhodnutí. Veškeré informace a častokrát i rodinného nebo soukromého charakteru, které získáme v rámci realitní činnosti a netýkají se přímo prodávaných nebo kupovaných nemovitostí, považujeme za důvěrné a nešíříme je dále. 

Bez souhlasu klienta - majitele nemovitosti nikdy nezveřejňujeme adresu jeho nemovitosti 

Oprávněné zájmy klienta jsou pro nás důležité a bez jeho souhlasu nezveřejňujeme adresy nemovitostí a jejich majitele. Zejména ne na základě anonymního telefonického dotazu nebo anonymního dotazu zaslaného elektronickou poštou bez možnosti navázání osobního kontaktu. Chráníme tak soukromí klienta naší realitní kanceláře a snažíme se zabránit tomu, aby byl obtěžován nebo trpěl návštěvami různých osob, které zpravidla ani nemají zájem na koupi nemovitosti, ale vyhledávají je z jakýchkoliv jiných důvodů.

Na prohlídku nemovitosti jdeme vždy se zájemcem 

Nemáme-li klíče od nemovitostí k dispozici, je naším základním pravidlem, že nepošleme žádného zájemce o prohlídku nemovitosti, aby se na ni šel podívat sám, a to ani v případě, že si to on sám přeje. Se zájemcem o prohlídku nemovitosti vždy přijde někdo z BASIC REALITY a je to osoba, kterou majitel nemovitosti osobně zná. Vždy víme, s kým tam jdeme a máme na tuto osobu kontakt. Již na začátku vztahu s naším klientem s ním tuto otázku probíráme a je upozorněn na to, že zájemci o prohlídku přijdou vždy v přítomnosti realitního makléře BASIC REALITY, kterého majitel nemovitosti osobně zná. 

Vážíme si času klientů BASIC REALITY i zájemců o nemovitosti 

Je-li to možné, domlouváme prohlídky nemovitostí aspoň dva dny předem s tím, že se snažíme maximálně vyhovět časovým možnostem jak prodávajících, tak i kupujících.

Netrváme na složení rezervace nemovitosti na účtu naší realitní kanceláře 

Rezervaci nemovitosti je možné složit na účet notáře, advokáta nebo naší realitní kanceláře. Klientům dáváme vždy možnost tohoto výběru a netrváme na tom, aby prostředky byly složeny na k tomu vytvořenému účtu BASIC REALITY. 

Účinně pomáháme zájemcům při realizaci koupě nemovitosti  

Neodmítne-li to klient, jsme schopni zajistit při realizování koupě a prodeje nemovitostí zejména tyto činnosti: 
 • zajištění Výpisu z katastru nemovitostí 
 • zajištění příslušných snímků z katastrální mapy 
 • vypracování smlouvy o smlouvě budoucí 
 • vypracování kupní smlouvy 
 • vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
 • vypracování odhadů pro zajištění úvěru 
 • účinná pomoc při zajištění úvěrů (je-li to z pohledu finančního ústavu možné) 
 • podání potřebných dokladů na katastr nemovitostí 
 • zajištění odhadu pro účely podání daně z převodu nemovitostí 
 • zajištění vypracování příslušných daňových přiznání 
 • zaplacení daně z převodu nemovitostí 
 • zajištění pojištění nemovitostí 
 • další činnosti nutné pro řádné zajištění koupě a prodeje nemovitostí   


Uvedené činnosti zajišťujeme buď vlastními silami nebo prostřednictvím externích specialistů, právníků, účetních, daňových odborníků a podobně.